• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

ZŠ Kalnište 

https://zskalniste.edupage.org/

ZŠ Kalnište je neplno-organizovaná základná  škola s  počtom žiakov 17. Všetci žiaci majú trvalé bydlisko v obci Kalnište. Škola je umiestnená v staršej, takmer deväťdesiatročnej budove, ktorá v roku 2005 prešla veľkou rekonštrukciou. Športové vyžitie poskytuje žiakom veľký školský dvor a viacúčelové ihrisko v blízkosti školy.

Vyučovací proces prebieha v dvoch triedach.

V škole je zriadený školský klub detí, ktorý navštevujú žiaci našej školy. Od mája 2004 je zriadená učebňa výpočtovej techniky, ktorú žiaci využívajú na vyučovaní, v školskom klube a mimoškolskej činnosti.

Vnútorné priestory tvorí okrem tried a učebne aj šatňa, zborovňa, hygienické zariadenia, sklad učebných pomôcok, kotolňa.

Na škole máme zriadený jeden krúžok.

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú šiesti kvalifikovaní pedagogickí pracovníci.

Škola je zapojená do rôznych projektov.

Upratovanie je zabezpečené jedným prevádzkovým pracovníkom.

Toto všetko sú základné podmienky, ktoré sú potrebné pre chod a plynulé zabezpečenie vyučovacieho procesu našej školy. 

Adresa školy: Základná škola Kalnište

                           Kalnište 91

                          08701 Giraltovce

                          Telefón:  054/7322647

                                         +421 908 622 823

                          e-mail: kmecova145@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 13:00 13:30 - 16:00
Utorok: 08:00 - 13:00 13:30 - 16:00
Streda: 08:00 - 13:00 13:30 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 13:00 13:30 - 16:00
Piatok: 08:00 - 13:00     13:30 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Kalnište - Svieti.com

Návštevnosť

Kurzy

Anketa