Kontakty

Toto webové sídlo www.kalniste.sk spravuje Obec Kalnište je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Kalnište

Adresa:
Obecný úrad Kalnište
Kalnište 30
087 01 Giraltovce

IČO: 00 322 105

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Svidník
Región: Horný Šariš
Počet obyvateľov: 519
Rozloha: 867 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1363

Všeobecné informácie: kalniste@centrum.sk
Podateľňa: podatelna@kalniste.sk
Starosta: starosta@kalniste.sk , tel.: +421 904 172 992
Informácie o napĺňaní webového sídla: kalniste@centrum.sk

Sekretariát: 
Tel.: 
+421 54 732 22 91
Fax: +421 54 732 22 91

E-mail: kalnistet@centrum.sk

Kompetencie:
Obec Kalnište je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Kalnište je zriadený na Miestnom úrade vGiraltovciach

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.digital

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk