Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Kalnište

 19.04.2023

Názov projektu: Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Kalnište

Hlavný cieľ projektu: prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov obce Kalnište a to prostredníctvom rekonštrukcie miestnej komunikácie. Predmetom projektu je obnova, t.j. rekonštrukcia jestvujúcej miestnej komunikácie v obci Kalnište.

Schválená výška NFP: 30 048,00 €


Zoznam aktualít:

1 2 >