Samospráva

Adresa: obecny-urad-kalniste

Obecný úrad Kalnište č. 30
087 01 Giraltovce
okr. Svidník

Telefón: +421 54 732 22 91
E-mail: kalniste@centrum.sk


Starosta obce: Jozef Cauner

Zástupca starostu obce: Mgr. Jozef Kmec

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

  1. Ján Barta
  2. Ing. Peter Cauner
  3. Ondrej Eštok
  4. Andrej Gdovin
  5. Mgr. Jozef Kmec
  6. Ing. Jozef Kožlej
  7. Slavomír Novák

Hlavný kontrolór: Mgr. Jozef Kozák

Pracovníčka OcÚ: Mária Macková


Komisie pri obecnom zastupiteľstve a členovia komisií:

1. Finančná a správy majetku - predseda komisie - Ján Barta
člen z radu poslancov - Novák Slavomír
člen z radu občanov - Mgr. Bérešová Jana

2. Školstva, kultúry a športu - predseda komisie - Mgr. Jozef Kmec
člen z radu poslancov - Ondrej Eštok
člen z radu občanov - Mgr. Kamila Hažlinská

3.Výstavby a životného prostredia - predseda komisie - Ing. Kožlej Jozef
člen z radu poslancov - Ing. Peter Cauner
člen z radu občanov -Ľubomír Gdovin

4. Pre ochranu verejného poriadku a verejného záujmu - predseda komisie - Andrej Gdovin
člen z radu poslancov - Ján Barta
člen z radu občanov - Štefánia Hudáková

5. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - predseda komisie - Ing. Jozef Kožlej
člen z radu poslancov
- Ján Barta                               - Mgr. Jozef Kmec

- Ondrej Eštok                          - Ing. Peter Cauner

- Andrej Gdovin                       - Slavomír Novák