• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Kontakty

Toto webové sídlo www.kalniste.sk spravuje Obec Kalnište a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obecný úrad
Obec Kalnište 30
087 01 Giraltovce

IČO:  00 322 105

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Svidník
Región: Horný Šariš
Počet obyvateľov: 548
Rozloha: 867 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1363

Všeobecné informácie: kalniste@centrum.sk
Podateľňa: kalniste@centrum.sk
Starosta: Jozef Cauner, e-mail: kalniste@centrum.sk, tel: +421 904 172 992
Informácie o napĺňaní webového sídla: kalniste@centrum.sk

Sekretariát: Mária Macková
Tel.:
 +421 54 732 22 91, Fax: +421 54 732 22 91, Email: kalnistet@centrum.sk

Kompetencie:
Obec Kalnište je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Kalnište je zriadený na Spoločnom obecnom úrade v Giraltovciach. 

Úradné hodiny: 

Pondelok   8.00 - 13.00 13.30 - 16.00
Utorok 8.00 - 13.00 13.30 - 16.00
Streda 8.00 - 13.00 13,30 - 16.00
Štvrtok 8.00 - 13.00 13.30 - 16.00
Piatok 8.00 - 13.00 13,30 - 16,00

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 13:00 13:30 - 16:00
Utorok: 08:00 - 13:00 13:30 - 16:00
Streda: 08:00 - 13:00 13:30 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 13:00 13:30 - 16:00
Piatok: 08:00 - 13:00     13:30 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Kalnište - Svieti.com

Návštevnosť

Kurzy

Anketa