Súčasnosť

Letecký pohľad na obec KalništeKalnište je potočná rádová dedina na východnom Slovensku, v okrese Svidník. Rozprestiera sa neďaleko mesta Giraltovce, v južnej časti Nízkych Beskýd, v doline rieky Topľa. Stred obce má nadmorskú výšku 210 m n.m. Nadmorská výška v okolí sa pohybuje od 180-380 m. Východná časť kalništského chotára je rovinatá, západná je mierne zvlnená. Na severozápadnej strane sa tiahne agátový a na severe listnatý les. Ostatok tvoria lúky a polia.

Obcou preteká Viničný potok s prítokom zvaným Mikľov potok. Neďaleko za obcou tečie rieka Topľa. Pre celú oblasť je typická karpatská flóra s listnatými lesmi.

Obec má dobrú polohu, zvláštnosťou je, že prístupová cesta končí v obci. Je to prípojka na hlavnú cestu, ktorá vedie cez Kračúnovce a Lužany pri Topli. Obec je od Giraltoviec vzdialená iba 3 km. Vlakové spojenie neexistuje, najbližšia stanica je v Kapušanoch. Prístupová cesta bola dobudovaná v 60. rokoch. Spojenie je zabezpečené autobusovou dopravou.

Dnešná obec má tvar veľkého písmena A tvorí ju 135 rodinných domov a niekoľko verejných budov.

Dodnes sa v Kalništi hovorí prevažne východošarišským nárečím, ktoré kedysi malo aj písomnú podobu. Až do založenia prvej Československej republiky sa v tomto jazyku písali žiadosti, sťažnosti a iné administratívne písomnosti.