Šport

Futbal 

Asi od roku 1951 začali Kalnišťania futbalové zápolenie so susednými obcami. Mala kolísavú úroveň a v roku 1988 futbal v Kalništi zaniká.

Činnosť sa obnovuje opäť v roku 1993 a TJ Topľan Kalnište hrá v I. triede futbalovej súťaže ondavského regiónu. Dnes oddiel hrá 6. ligu OOFZ Svidník a žiacky oddiel pôsobí v 3. lige OOFZ Svidník.

Aktuálne informácie sú dostupné na https://www.facebook.com/TJToplanKalniste/.

DHZ

V obci pôsobí aj DHZ Kalnište. Aktuálne informácie o pôsobení DHZ sú dostupné na https://www.facebook.com/DHZ-Kalni%C5%A1te-225552124606687/.