Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 17)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2/2024 nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Kalnište
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
26/2023/ŠVPÚ laboratórne vyšetrenie vzorky pitnej vody Odb.: Obec Kalnište
Dod.: Štátny veterinárny a potravinový ústav
0 €
19/003/22 dodatok č.2 Municipálny úver Odb.: Obec Kalnište
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
1/2024 poskyt. fin. prostriedkov na denný stacionár Odb.: ANGELO n.o.
Dod.: Obec Kalnište
0 €
ZP 19/003/22 zriadenie záložného práva na pohľadávky Odb.: Obec Kalnište
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
Dodatok č.1 k zmluve č. 1919/003/22 Termínovaný úver Odb.: Obec Kalnište
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
64 973.99 €
Dodatok č. 3 Zmluva o úvere č. 19/021/19 Odb.: Obec Kalnište
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
Dodatok č.1 ku zmluve č. 2019-02-01 vs3 aktualizácia programov Odb.: Obec Kalnište
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
210 €
23/004-1 poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: ANGELO n.o.
Dod.: Obec Kalnište
0 €
072022 využívanie prevádzkových služieb IS DCOM Odb.: Obec Kalnište
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
Generované portálom Uradne.sk