Komisie pri OZ

Komisie pri obecnom zastupiteľstve a členovia komisií:

1. Finančná a správy majetku - predseda komisie - Mgr. Oľga Haleková
člen z radu poslancov - Peter Bosák
člen z radu občanov - Mgr. Bérešová Jana

2. Školstva, kultúry a športu - predseda komisie - Mgr. Jozef Kmec
člen z radu poslancov - Ondrej Eštok
člen z radu občanov - Mgr. Kamila Hažlinská

3.Výstavby a životného prostredia - predseda komisie - Ing. Kožlej Jozef
člen z radu poslancov - Ing. Peter Cauner
člen z radu občanov -Ing. Tomáš Sabolčík

4. Pre ochranu verejného poriadku a verejného záujmu - predseda komisie - Ing. Ján Sabolčík
člen z radu poslancov - Ondrej Eštok
člen z radu občanov - Štefánia Hudáková

5. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - predseda komisie - Ing. Jozef Kožlej
člen z radu poslancov
- Peter Bosák                               - Mgr. Jozef Kmec

- Ondrej Eštok                             - Ing. Peter Cauner

- Mgr. Oľga Haleková                  - Ing. Ján Sabolčík