Školstvo

Na území obce Kalnište pôsobí Základná a Materská škola.