Realizácia projektu Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Kalnište

 19.04.2023

Realizácia projektu Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Kalnište.

Hlavným cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov obce Kalnište a to prostredníctvom rekonštrukcie miestnej komunikácie. Predmetom projektu je obnova, t.j. rekonštrukcia jestvujúcej miestnej komunikácie v obci Kalnište. Stavba sa realizovala v období 02/2022-03/2022 a to prostredníctvom finančných prostriedkov získaných v rámci výzvy MAS TOPOĽA, ktorej je naša obec členom.

Schválená výška NFP: 30 048,00 €


Zoznam aktualít:

1 2 >